Officieel reglement van de promotiecampagne
Coca-Cola « Happiness under the red cap »

Algemene voorwaarden

1. De actie Coca-Cola “Happiness under the red cap” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV gecoӧrdineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam(verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie staat open voor personen van 12 jaar en ouder die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola Enterprises Nederland bv, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

2. Dit kansspel is enkel geldig van 01/07/2015 tot 31/08/2015 (23h59).

3. Naast dit kansspel geeft elke unieke code recht op de download van 'Coke-Moji'.

4. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement.

5. De unieke code waarmee men deel kan nemen aan het kansspel bevindt zich onder de dop van alle PET verpakkingen van het gamma Coca-Cola, Coca-Cola life, Coca-Cola light en Coca-Cola Zero en op de sluiting van het 250ml blik van het gamma Coca-Cola en Coca-Cola Zero

6. De deelnemer kan 20 keer per dag deelnemen aan deze actie. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke code intoetsen. Een unieke code mag slechts één keer gebruikt worden. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van een verkeerde codering, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code. Alleen de unieke codes die bij de gerechtsdeurwaarder werden neergelegd, zijn geldig.

7. De winnaars van het kansspel zullen dagelijks geloot worden door een automatisch kansspelsysteem.

9. Om deel te nemen aan het kansspel, moet de deelnemer surfen naar www.coca-cola.nl/happy en de opgegeven procedure volgen. Nadien kan de deelnemer zijn persoonlijke gegevens en zijn unieke code invoeren. Heeft hij een winnende code, moet hij zijn afhaalpunt kiezen (zie bijlage voor de afhaalpunten). De winnaar ontvangt een bevestigingsmail. Hij moet met deze bevestigingsmail naar het afhaalpunt gaan om zijn prijs in ontvangst te nemen.

10. De prijzen zullen tot 31 september 2015 verkrijgbaar zijn in de afhaalpunten die door de winnaars gekozen worden.

11. Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 12 jaar oud is en in Nederland woont. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

12. De deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben, zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie

13. In totaal zullen in het kader van het kansspel:

Maximaal 500 prijzen per dag, tijdens de actieperiode en ongeacht het aantal deelnemers. In totaal zullen 10.500 Coca-Cola-hoofdtelefoons, 10.500 fish-eye lenzen en 10.000 Coke petten worden uitgedeeld met een totale waarde van € 71.890.

14. De winnaars van de promotie zullen bepaald worden door middel van een tijdstrekking. Per dag worden er maximaal 500 winnaars bepaald afhankelijk van het moment van invoeren van de code. De namen van de winnaars worden onmiddellijk bekendgemaakt op de website.

15. Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Coca-Cola.

Deel 'Coke-Moji'

16. De Coke-Moji zijn uitsluitend voor Coca-Cola en de promotie Happiness under the Red Cap ontworpen. In het kader van de promotie zijn er twee soorten Coke-Moji beschikbaar:

1) de 'Coke-Moji-afbeeldingen' op de website www.coca-cola.nl/happy die als schermachtergrond kunnen worden gedownload op mobiele telefoon, tablet en computer;

2) de 'Coke-Moji-stickers' in de app LINE™ die kunnen worden gebruikt in de instant messaging van LINE™ om met vrienden te chatten.

17. De deelnemer kan Coke-Moji ontvangen door zijn code in te voeren op de site www.coca-cola.nl/happy of. Er zijn twee manieren om ze te verkrijgen:

1) 'Coke-Moji-stickers' op LINE™: dankzij een link die de deelnemer verwijst naar het stickerpack in de app LINE™ (daarvoor moet hij eerst de app LINE™ installeren en zich daarin registreren);

2) 'Coke-Moji-afbeeldingen' op de website: dankzij een link die de deelnemer verwijst naar de download van de beschikbare afbeeldingen op zijn toestel (computer, tablet of mobiele telefoon).

LINE™ is een gratis app om te bellen en te chatten. De deelnemer kan er de officiële accounts van zijn favoriete artiesten, beroemdheden, merken en televisieshows volgen. LINE™ is beschikbaar op alle smartphonetoestellen en -besturingssystemen (iPhone®, Android®, Windows® Phone, BlackBerry®, Nokia®). De app kan hier worden gedownload: line.me/en/download (tablet, computer) of line.naver.jp/R (mobiele telefoons).

18. De Coke-Moji zijn eigendom van Coca-Cola. Het downloaden van de Coke-Moji dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de huidige technische vereisten. Coca-Cola is niet aansprakelijk in het geval van onverenigbaarheid van de ondersteuningssystemen, apparaten of messaging applicaties. Je moet ervan uitgaan dat er auteursrechten blijven bestaan na het downloaden van de Coke-Moji. Het is toegestaan om de Coke-Moji te bekijken en te gebruiken voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Eender welk ander gebruik van de Coke-Moji door jou of elke persoon die door jou is gemachtigd, is verboden.

Elk onrechtmatig gebruik van de Coke-Moji kan leiden tot een overtreding van de wetgeving aangaande auteursrechten, handelsmerken, publiciteit, en communicatieregelgeving en -verordeningen.

Coca-Cola is niet aansprakelijk als jouw gebruik van de Coke-Moji inbreuk maken op de rechten van derden.

Algemene bepalingen

19. Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing.

20. Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

21. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

22. Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.(zie Privacy Policy op www.coca-cola.nl ) De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar de consumentendienst van Coca-Cola Nederland bv op het bovenvermelde adres of op het formuliercontact op www.coca-cola.nl

23. De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

24. Deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarig tot 16 jaar is de toestemming van een van zijn ouder noodzakelijk.

25. Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts… .

26. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.

- een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

27. Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

28. De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

29. Dit reglement is onderworpen aan de Nederalndse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.

Bijlage

Deze lijst kan wijzigen.

Nederland

Name

Adress

Zipcode

City

SUBWAY

Laat 199

1811 EG

Alkmaar

SUBWAY

Koelmalaan

NH

Alkmaar

SUBWAY

Grotestraat 43

7607 CC

Almelo

SUBWAY

Stationsplein 18

1315 KS

Almere

SUBWAY

Traverse 1B

1315 TJ

Almere

SUBWAY

Omroepweg 2, Tango Gas Station/C-Store

1324 KV

Almere

SUBWAY

Baronie 26

2404 XG

Alphen aan den Rijn

SUBWAY

Eemplein 7

3812 PA

Amersfoort

SUBWAY

Stationsplein 7

3818 LE

Amersfoort

SUBWAY

Langestraat 69

3811 AC

Amersfoort

SUBWAY

Reguliersbreestraat 27

1017 CL

Amsterdam

SUBWAY

Rokin 20

1012 KS

Amsterdam

SUBWAY

Bijlmerplein 999

1102 MG

Amsterdam

SUBWAY

Ceintuurbaan 93

1072 EX

Amsterdam

SUBWAY

Nieuwendijk 222

1012 MX

Amsterdam

SUBWAY

Piet Heinkade 47, Passenger Terminal Amsterdam

1019 BR

Amsterdam

SUBWAY

Nieuwendijk 10

1012 MK

Amsterdam

SUBWAY

Haarlemmerdijk 8

1013 JC

Amsterdam

SUBWAY

De Ruyterkade 50 A

1011 AA

Amsterdam

SUBWAY

Zuidermolenweg 52

1069 CG

Amsterdam

SUBWAY

Sijsjesbergweg 10

1105 AL

Amsterdam

SUBWAY

Deventerstraat 5B

7311 BH

Apeldoorn

SUBWAY

Talingweg 66A

7331 GP

Apeldoorn

SUBWAY

Willemsplein 39

6811 KD

Arnhem

SUBWAY

Kronenburg Passage 2

6831 EP

Arnhem

SUBWAY

Lange water 2 (Esso tank station)

6825 BA

Arnhem

SUBWAY

Oudestraat 5

9401 EG

Assen

SUBWAY

Houtmarkt 11

4811 JC

Breda

SUBWAY

Stationsplein 8A

4811 BB

Breda

SUBWAY

Rijksweg 2, De Lucht

5314 LJ

Bruchem

SUBWAY

't winkelcentrum 18

6441 BZ

Brunssum

SUBWAY

Havenstraat 3

1404 EK

Bussum

SUBWAY

Rhijnspoor 298
Office Park

2901 LC

Capelle a/d Ijssel

SUBWAY

Markt 57

2611 GS

Delft

SUBWAY

Papsouwselaan 137

2624 AK

Delft

SUBWAY

Plein 3A

2511 CR

Den Haag

SUBWAY

Leegwater Kade 17 18 19, T Mobile Office Building

2521 DZ

Den Haag

SUBWAY

Gedempte Gracht 395
Unit 1B

2512 AM

Den Haag

SUBWAY

Turfmarkt 246

2511 DJ

Den haag

SUBWAY

Sylvain Poonsstraat 30, Office Park

2292 JN

Den Haag

SUBWAY

Theresiastraat 45

2593 AA

Den Haag

SUBWAY

Plaats 31

2513 AD

Den Haag

SUBWAY

Binckhorstlaan 287, Bincktwins Office Building

2516 BC

Den Haag

SUBWAY

Simon Carmiggelhof 19

2492 JR

Den Haag

SUBWAY

Arnold Spoelstraat 120

2553 CN

Den Haag

SUBWAY

Leyweg 918

2545 GV

Den Haag

SUBWAY

Waldorpstraat 136

2521 CD

Den Haag

SUBWAY

Lange Bisschopstraat 14

7411 KK

Deventer

SUBWAY

Raadhuistraat 13

7001 EW

Doetinchem

SUBWAY

Vriesestraat 75
Winkelunit 3

3311 NP

Dordrecht

SUBWAY

ML Kingsingel 28

9203 JC

Drachten

SUBWAY

Vendelstraat 6

6711 AL

EDE

SUBWAY

Vrijstraat 23

5611 AT

Eindhoven

SUBWAY

The Strip High Tech Campus 1
Conference Center
High Tech Campus

5656 AE

Eindhoven

SUBWAY

John F. Kennedylaan 5

6523 MS

Eindhoven

SUBWAY

Hoofdstraat 106

7811 ET

EMMEN

SUBWAY

Notaris Oostingstraat 18

7811 CT

Emmen

SUBWAY

De Heurne 11

7511 GV

Enschede

SUBWAY

Wessel Nering 3/B

7544 JA

Enschede

SUBWAY

Valpoort 155b

4873 BM

Etten-Leur

SUBWAY

Westwagenstraat 26

4201 HH

Gorinchem

SUBWAY

Markt 72

2801 JM

Gouda

SUBWAY

Brugstraat 16

9711 HX

Groningen

SUBWAY

Het Gedemte Zuiderdiep 90

9711 LH

Groningen

SUBWAY

Het Hout 151-152

9723 LB

Groningen

SUBWAY

Oude Ebbingestraat 61-1

9712 HD

Groningen

SUBWAY

Zonnelaan 251

9742 BG

Groningen

SUBWAY

Krocht 12

2011 PT

Haarlem

SUBWAY

Rivieradreef 55

2037 AE

Haarlem

SUBWAY

Voorstraat 18A

7772 AC

Hardenberg

SUBWAY

Bruggestraat 6

3841 CP

Harderwijk

SUBWAY

Grote Bredeplaats 8

8861 BB

Harlingen

SUBWAY

Hoofdbrug 6

8442 PA

Heerenveen

SUBWAY

Middenwaard 145

1703 SC

Heerhugowaard

SUBWAY

Saroleastraat 61

6411 LS

Heerlen

SUBWAY

In de Cramer 160

6412 PM

Heerlen

SUBWAY

Bosschebaan 114, A59 (Den Bosch - Nijmegen)

5384 VZ

Heesch

SUBWAY

Noord Koninginnewal 4

5701 NK

Helmond

SUBWAY

Molenstraat 11

7551 DA

Hengelo

SUBWAY

Muskushouwsestraat 1

6666 MA

Heteren

SUBWAY

Groest 17 B

1211 CX

Hilversum

SUBWAY

Raadhuisplein 14

2132 TZ

Hoofddorp

SUBWAY

Schutstraat 68

7901 EG

Hoogeveen

SUBWAY

Gorecht-Oost 148

9603 AC

Hoogezand

SUBWAY

Gedempte Turfhaven 2

1621 HE

Hoorn

SUBWAY

Oudestraat 64

8265 CS

Kampen

SUBWAY

Roda JC Ring57, Roda JC

6466 NH

Kerkrade

SUBWAY

Rossinipassage 4

6371 LK

Landgraaf

SUBWAY

Prins Hendrikstraat 9

8911 BJ

Leeuwarden

SUBWAY

Naauw 1/ Hoek Sint
Jacobsstraat 2/2b

8911 HW

Leeuwarden

SUBWAY

Bilgaardpassage 43, Unit D

8918 HT

Leeuwarden

SUBWAY

Stille Mare 11-13

2312 DH

Leiden

SUBWAY

Bargelaan 188, Leiden Central Station

2333 CW

Leiden

SUBWAY

DePromesse 3

8232 VX

Lelystad

SUBWAY

Bataviaplein 2

8242 PN

Lelystad

SUBWAY

Bierstraat 8

7241 AH

Lochem

SUBWAY

Safariweg 322

3605 ME

Maarssen

SUBWAY

Wycker Brugstraat 14

6221 EC

Maastricht

SUBWAY

Hoenderstraat 30

6211 EM

Maastricht

SUBWAY

Kruisstraat 17

7941 AM

Meppel

SUBWAY

Randweg West 2
Bowling Center

6031 RS

Nederweert

SUBWAY

Commerciele Plint P6, Horeca Unit 2

UL

Nieuwegein

SUBWAY

Augustijnenstraat 6

6511 KG

Nijmegen

SUBWAY

Zwanenveld 8405

6538 TL

Nijmegen

SUBWAY

Marikenstraat 30

6511 PX

Nijmegen

SUBWAY

Arend Noorduijnstraat 24

6512 BL

Nijmegen

SUBWAY

Kleibultweg 48
Van Gils Department Store

7575 BV

Oldenzaal

SUBWAY

Nieuwstraat 10

4901 JH

Oosterhout

SUBWAY

Dubbele Buurt 1

1414 HV

Purmerend

SUBWAY

Koningsplein 14

2981 EA

Ridderkerk

SUBWAY

Generaal Eisenhowerplein 111-115
Rijswijk Railroad Station

2288 AG

Rijswijk

SUBWAY

Prins Johan Frisopromenade 43

2284 DD

Rijswijk

SUBWAY

Neerstraat 8

6041 KC

Roermond

SUBWAY

Dr. Braberstraat 18

4701 AT

Roosendaal

SUBWAY

Aanwas 45 - Borchwerf, Unit 2
Highway Rest Area

4704 SC

Roosendaal

SUBWAY

Groot Handelsgebouw Weena 689

3013 AM

Rotterdam

SUBWAY

Rodezand 23B-25

3011 AM

Rotterdam

SUBWAY

Zuidplein Hoog 1008

3075 RA

Rotterdam

SUBWAY

Oude Binnenweg 150a

3012 JH

Rotterdam

SUBWAY

Westblaak 13

3012 KR

Rotterdam

SUBWAY

Groene Hilledijk 188

3073 AC

Rotterdam

SUBWAY

Hoogstraat 119-A

3011 PL

Rotterdam

SUBWAY

Stadhuisplein 18

3012 AS

Rotterdam

SUBWAY

Laan op Zuid 59-61

3072 DB

Rotterdam

SUBWAY

kleine beer 4

3067 ZW

rotterdam

SUBWAY

Vlaardingenweg 66, Spaans Polder

3044 CK

Rotterdam

SUBWAY

Zwart Janstraat 101

3035 AN

Rotterdam

SUBWAY

Vasteland 42

3011 BM

Rotterdam

SUBWAY

Oostzeedijk 182-220

3063 BM

Rotterdam

SUBWAY

Teilingerstraat 83 B

3032 AV

rotterdam

SUBWAY

s-gravendijkwal 149-151

3021 EM

Rotterdam

SUBWAY

Zuidplein Hoog 784

3083 BP

Rotterdam

SUBWAY

Voorhavenkwartier 29

2171 HW

Sassenheim

SUBWAY

Molenstraat 9

1741 GJ

Schagen

SUBWAY

Tinnegieterstraat 24

5232 BM

's-Hertogenbosch

SUBWAY

Stationsweg 8A

5211 TW

's-Hertogenbosch

SUBWAY

Onderwijs Boulevard 340

5223 DP

's-Hertogenbosch

SUBWAY

Havikstraat 5A

6135 ED

Sittard

SUBWAY

Wijde Burgstraat 18

8601 CC

Sneek

SUBWAY

Uitstraat 20a

3201 EN

Spijkenisse

SUBWAY

Hoogeindsestraat 13

4001 AA

Tiel

SUBWAY

Piusplein 1

5038 WL

Tilburg

SUBWAY

Spoorlaan 374

5038 CD

Tilburg

SUBWAY

Professor Goossenslaan 20

5022 DM

Tilburg

SUBWAY

Professor de Moorplein 431

5037 DR

Tilburg

SUBWAY

Galerij 3

5401 GC

Uden

SUBWAY

Voorstraat 1(Neude)

3512 AH

Utrecht

SUBWAY

Voor Clarenburg 2

3511 JE

Utrecht

SUBWAY

Proostwetering 18

3543 AB

Utrecht

SUBWAY

Europaplein 703

3526 WP

Utrecht

SUBWAY

Zamenhofdreef 27

3562 JT

Utrecht

SUBWAY

Plenkertstraat 15

6301 GK

Valkenburg

SUBWAY

Hoofdstraat 107

3901 AK

Veenendaal

SUBWAY

Poort van Veghel 4906

5466 SB

Veghel

SUBWAY

Kempenbaan 1, Gulf Gas Station/C-Store

5503 NG

Veldhoven

SUBWAY

Sint Jorisstraat13

5911HB

Venlo

SUBWAY

Nijmeegseweg 20

5916 PT

Venlo

SUBWAY

Maasheseweg 85-B

5804 AB

Venray

SUBWAY

Fransenstraat 4a

3131 CC

Vlaardingen

SUBWAY

Hoogstraat 93

6701 BR

Wageningen

SUBWAY

Langstraat 63

6001 CT

Weert

SUBWAY

Langestraat 40

9671 PH

Winschoten

SUBWAY

Santinksplas 2

7101 GG

Winterwijk

SUBWAY

Centrum West 43, Randstadrail Train Station

2711 AA

Zoetermeer

SUBWAY

Stationsplein 4, Zwijndrecht Station

3331 LL

Zwijndrecht

SUBWAY

Roggenstraat 13

8011 TE

Zwolle

SUBWAY

Pijmanstraat 1

8014 VB

Zwolle